slide1\

Kệ con lăn (Flow rack) (Mã: )

Kệ con lăn (Flow rack)
Giá: Theo thiết kế
Tình trạng: Sản xuất theo đơn đặt hàng
Mô tả sản phẩm

- Kệ con lăn được thiết kế phục vụ cho mục đích nhập trước - xuất trước

- Hệ thống bao gồm 2 phần chính: kết cấu khung kệ và ray trượt

- Ray dẫn động có gắn con lăn và được đặt dốc theo chiều sâu của kệ cho phép khi có một kiện hàng được lấy ra thì kệ sau nó tự động trượt vào chỗ chống

Ảnh sản phẩm