slide1\

Danh sách khách hàng

Với kinh nghiệm cùng những sản phẩm chất lượng cao, MYTEK tự hào là nhà cung cấp giải pháp hệ thống kho kệ, kệ chứa hàng cho hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực - ngành nghề khác nhau.

Một số khách hàng tiêu biểu của công ty MYTEK trong thời gian qua: