slide1\

Kệ để hàng nhẹ

Là dạng kệ được thiết kế để chứa hàng hóa loại nhẹ từ 50kg/tầng cho đến 200kg/tầng.

Loại kệ này rất đa dụng, dễ tháo lắp, dễ điều chỉnh, gọn nhẹ, dễ di dời dịch ...

Là dạng kệ được thiết kế để chứa hàng hóa loại nhẹ từ 50kg/tầng cho đến 100kg/tầng.

Loại kệ này rất đa dụng, dễ tháo lắp, dễ điều chỉnh, gọn nhẹ, dễ di dời dịch ...