slide1\

Kệ xếp chồng (Mã: )

Kệ xếp chồng
Giá: Theo thiết kế
Tình trạng: Sản xuất theo đơn đặt hàng
Mô tả sản phẩm

Các module kệ dạng này có thể được xếp chồng lên nhau tận dụng tối đa không gian nhà kho.

Là loại kệ rất linh hoạt, hàng hóa được giữ nguyên trong kệ khi luân chuyển trong quy trình sản xuất.

Ảnh sản phẩm