slide1\

Kệ Narrow Aisle (Mã: )

Kệ Narrow Aisle
Giá: Theo thiết kế
Tình trạng: Sản xuất theo đơn đặt hàng
Mô tả sản phẩm

Loại kệ chứa hàng có lối đi của xe nâng hẹp và rất hẹp, công suất chứa hàng cao, rất phù hợp với những kho chứa hàng có mái nhà cao.

Đây cũng dạng kệ nằm trong loại kệ chọn (Selective).

Trong giải pháp này lối đi của xe nâng hẹp và rất hẹp.

Đòi hỏi chiếc xe nâng cũng rất đặc biệt. Những chiếc xe nâng này có thể di chuyển trong một lối đi hẹp hoặc rất hẹp với khả năng hoạt động của tầm với rất cao. Đôi khi con đường đi của xe nâng phải được thiết kế rất đặc biệt, có thể có ray dẫn và xe nâng được điều khiển bằng điện.

Chiều ngang của lối đi nhỏ nhất và tận dụng được diện tích chứa hàng

Các Pallet có thể được chứa ở những vị trí rất cao trong không gian của kho chứa hàng.

Tận dụng được không gian chứa hàng tối đa của kho chứa hàng.

Phù hợp với việc số lượng vật liệu vào kho chứa thấp và khối lượng lớn hàng tồn kho.

Ứng dụng phù hợp với những khoang chứa hàng cao.

Ảnh sản phẩm