slide1\

Kệ Double Deep (Mã: )

Kệ Double Deep
Giá: Theo thiết kế
Tình trạng: Sản xuất theo đơn đặt hàng
Mô tả sản phẩm

Kệ Double Deep (Kệ đôi sâu) là dạng kệ có 2 pallet chứa hàng được để sâu vào bên trong kệ, tăng sức chứa hàng hóa.

  • Mô tả chung

Đây cũng là một dạng kệ chọn (Selective), được tạo nên bởi 2 dãy kệ đôi giáp lưng vào nhau nhờ vậy diện tích sàn kho sử dụng tăng lên do giảm được không gian của các lối đi.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm , Mytek đã đưa ra giải pháp về kệ chứa hàng Selective để được 2 pallet theo chiều sâu này cung cấp cho nhiều khách hàng. Giải pháp này đã đem lại hiệu suất tối đa cho kho chứa hàng dạng Selective Rack.

  • Đặc tính

Sức chứa hàng hóa trong kho cao hơn so với kệ Selective

Vốn đầu tư cơ bản trên mỗi giá kê ước tính ngang bẳng với vốn đầu tư cơ bản đối với kệ Selective

Yêu cầu xe nâng theo kiểu có càng nâng điều khiển sâu vào trong để đưa pallet vào kệ và lấy ra khỏi kệ.

Giới hạn về Tải trọng và độ cao phụ thuộc vào khả năng của xe nâng.

Nhân viên kho muốn lấy pallet phía trong thì phải di chuyển pallet phía trước.

Pallet để vào sau lấy ra trước theo nguyên lý "Vào sau- Ra trước- (LIFO)" .

Do các giá kê được xếp theo kiểu một cái đứng sau cái kia nên khoảng trống chọn hàng bị giảm xuống.

Diện tích sử dụng sàn kho chứa hàng đạt 50%

Ảnh sản phẩm