slide1\

Loại kệ không Pallet

Là loại kệ Selective có bổ sung thêm các sàn để hàng (bằng thép hoặc gỗ). Với các mặt sàn này, kệ có thể dùng để lưu trữ các loại hàng rời trực tiếp trên mặt kệ, hoặc cũng có thể dùng Pallet chứa hàng rồi đặt trên mặt ...

Kệ tay đỡ (Cantilever rack) được thiết kế chứa các loại hàng hóa không ổn định về độ dài và kích thước.

Với loại kệ này, không bị vướng bởi các cột phía trước, việc xếp dỡ hàng hóa rất dễ dàng.

Đây là loại kệ rất linh hoạt, ứng dụng tốt ...

Kệ để khuôn thường được thiết kế dạng ngăn kéo, rất tiện dụng trong việc lưu trữ các chi tiết nặng và phải dùng cẩu để xếp hàng hay dỡ ...